Enkle konsepter
Innovative løsninger
Full fokus på kommunikasjon
Proglab AS er et konsulentselskap drevet av Pål Fossmo. Vi tilbyr programmering, prosjektledelse og drift av IT-systemer vi har utviklet.

Enkle konsepter

Albert Einstein har mange ganger blitt sittert på sitt utsagn "Gjør det så enkelt som mulig, men ikke enklere". Dette er en regel vi alltid prøver å følge i våre prosjekter, og vi lykkes ofte. Software utviklere har en tendens til og "overengineere" IT-systemer som lages. Dette er vi klar over, og i samarbeid med våre kunden prøver i alltid å finne den enkleste og beste løsningen i systemene vi er med å lager.

Innovative løsninger

Software utviklingsbransjen er i konstant utvikling. Vi legger derfor stor vekt på følge med på hva som skjer i bransjen, enten det er en ny måte å løse et problem på teknisk eller det er en ny fremgangsmåte for å gjennomføre et prosjekt på. Samtidig som vi ser fremover har vi så mye erfaring i bransjen at vi kan bruke erfaringer fra tidligere prosjekt til å sile ut ting vi ser kan være en risiko. Vi er av den oppfattning at den beste egenskapen en software utvikler han ha er evnen og viljen til å lære.

Full fokus på god kommunikasjon

Ved å ha fullt fokus på kommunikasjon i våre prosjekter øker vi fokuset på smidighet. Vi ser at team som har forstått viktigheten av å dele informasjon på en enkel måte, har en stor fordel fremfor andre. Vi jobber derfor ekstra med dette området ute hos våre kunder, og vi ser at de som ofte lykkes er de som har forstått viktigheten av å ha systemer som bygger opp under kommunikasjon og har fokus på dette i sin hverdag.

Pål Fossmo

Pål Fossmo er en erfaren rådgiver, utvikler og teknisk prosjektleder som har over 15 års erfaring i faget. Pål elsker å jobbe med arkitektur, ny teknologi og mennesker. Han har bred erfaring med it-arkitektur. Helt siden smidig bevegelsen startet på begynnelsen av 2000-tallet, har Pål sett at dette er en god måte å jobbe på. Han er sertifisert SCRUM-master. Selv om Pål har jobbet mye med Microsoft teknologi, synes han det er spennende å sette seg inn i og å jobbe med andre teknologier. I det siste har han fokusert på web- og mobil-teknologier. Pål fått utmerkelsen Microsoft Most Valuable Professional i Visual C# fem ganger på rad. Dette har han fått for sitt sterke faglige engasjement og arbeid for utviklermiljøet. Pål har en pragmatisk tilnærming til livet, prosess og kode. For at man skal lykkes med software-utvikling har Pål tro på at man må fokusere på å skrive forståelig kode, tenke godt gjennom arkitekturen og jobbe for å få til god kommunikasjon mellom utviklere og prosjekt eiere. Pål arbeider aktivt for å få til godt samarbeid. En dyp forståelse av smidige praksiser og fokus på læring for hele teamet, kombinert med ydmykhet og respekt for medmennesker, gjør Pål til en sentral ressurs på de fleste arbeidsplasser. Et samhandlende team er nøkkelen til produktivitet, kreativitet, kvalitet og trivsel. Pål er opptatt av at kode som skrives skal ha høy kvalitet og at det skal være lett for andre utviklere å forstå koden. Han er et aktivt medlem av det norske utviklermiljøet, og liker å dele sine erfaringer både i lokale brukergrupper og på større konferanser. Han var i 2012 med å startet konferansen Trondheim Developer Conference. Han har fått gode tilbakemeldinger på alle foredrag han har holdt og fått veldig gode tilbakemeldinger på evnen til å formidle informasjon videre på en enkel måte. Pål har hatt lederroller i flere firma han har jobbet for. Han er en sosial og trivelig person som er opptatt av at de rundt ham har det bra og får utnyttet sitt potensiale.

Tjenester

Webutvikling

Webutvikling har endret seg kraftig de senere årene. I dag settes det ofte krav til at nettsider skal fungere på nettbrett, mobil og PC. Dette løses ofte med responsiv design. Det er viktig å følge standarder, men også å følge med på den siste utviklingen innen web. Er en tilpasset utforming et poeng, så er ikke det et problem. Proglab AS har kjørt webprosjekter på alt fra NodeJS til ASP.NET. Har du spørsmål om hva som er mulig? Ta kontakt.

Systemutvikling

Proglab AS har bred erfaring med systemutvikling innen forskjellige bransjer og tar på seg større systemutviklingsprosjekter innen databaser, kontorstøtteapplikasjoner, Intranett, databaseutvikling, systemering, prosjektledelse, teknisk prosjektledelse og softwarearkitektur.

Mobilutvikling

Proglab AS har erfaring med utvikling av applikasjoner til IOS og Android. Om du ønsker en applikasjon utviklet i HTML5 eller i native kode så er ikke det et problem. Proglab AS har erfaring med teknologiner som React Native, Monotouch og HTML5 (Javascript).

Prosjektledelse

Ved å engasjere Proglab AS til ledelse av dine prosjekter, vil du sikre en profesjonell og metodisk gjennomføring av dine prosjekter. Proglab AS har lang erfaring i gjennomføring av prosjekter der kunden stiller høye krav til oss som leverandør i form av effektivitet, kvalitet og kostnadskontroll. For å sikre dette, jobber Proglab AS etter kjente metodikker som SCRUM og Kanban.